Optički internet za fizička lica Ako postoji mogućnost priključenja na našu optičku mrežu onda je to naša preporuka, zato što je to najkvalitetnija usluga koja se može naći na tržištu telekomunikacija!

PONUDA PAKETA

MS-FIBER 25

25.00 KM Naruči
 • 20 Mbps Download
 • 5 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan
ArkaHost

MS-FIBER 30

30.00 KM Naruči
 • 50 Mbps Download
 • 30 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

MS-FIBER 40

40.00 KM Naruči
 • 80 Mbps Download
 • 40 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

MS-FIBER 50

50.00 KM Naruči
 • 100 Mbps Download
 • 50 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

DOCSIS 3.0 - Kablovski internet za fizička lica Kablovski ili DOCSIS internet je usluga koja se ralizuje putem koaksialnih kablova koji su predviđeni za prenos televizijskog signala, ali se pokaza ka vrlo dobro rjšenje za internet velikih brzina i do 100 Mbps.

PONUDA PAKETA

ArkaHost

MS-CABLE 25

25.00 KM Naruči
 • 10 Mbps Download
 • 1 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

MS-CABLE 30

30.00 KM Naruči
 • 20 Mbps Download
 • 2 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

MS-CABLE 40

40.00 KM Naruči
 • 40 Mbps Download
 • 5 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

MS-CABLE 50

50.00 KM Naruči
 • 50 Mbps Download
 • 10 MbpsUpload
 • WIFI router gratis
 • Priključak besplatan

Bežični internet za fizička lica Bežeični internet je idealno rješenje ako u vašem mjestu ne postoji kablovska mreža, bežični internet može vam omogućiti brzine i do 20 Mpbs što je u većini slučajeva dovoljno za korištenje interneta.

PONUDA PAKETA

MS-WIFI 50

50.00 KM Naruči
 • do 70 Mbps Download
 • do 25 MbpsUpload
 • Priključak besplatan
 • WIFI router60,00 KM
ArkaHost

MS-WIFI 25

25.00 KM Naruči
 • do 30 Mbps Download
 • do 5 MbpsUpload
 • Priključak besplatan
 • WIFI router 60,00 KM

MS-WIFI 30

30.00 KM Naruči
 • do 40 Mbps Download
 • do 10 MbpsUpload
 • Priključak besplatan
 • WIFI router60,00 KM

MS-WIFI 40

40.00 KM Naruči
 • do 50 Mbps Download
 • do 20 MbpsUpload
 • Priključak besplatan
 • WIFI router60,00 KM

Kvalitet poređenja po tehnologijama

Optički internet
99%

Kablovski internet
80%

Bežični internet
20%